Produksjon av sand og grus.

Vår produksjon av sand og grus ligger på Storsand på østsiden av Hurumlandet hvor Oslofjorden er på det smaleste (Drøbaksundet). Her produseres de fleste typer sand og grus for bruk til vei/anleggsformål og private formål.

Sandtak