Produksjon av sand, pukk og grus.

Vår produksjon av sand, pukk og grus ligger på Storsand på østsiden av Hurumlandet hvor oslofjorden er på det smaleste (Drøbaksundet). Her produseres de fleste typer sand, pukk og grus for bruk til vei/anleggsformål.

Sandtak